Structures2par
2007-03-27
Annotation


2pc6
2007-03-29
Annotation


2pd0
2007-03-30
Annotation


2pfs
2007-04-05
Annotation


2pz9
2007-05-17
Annotation


2q24
2007-05-25
Annotation


2qmo
2007-07-16
Annotation
2PFS
Crystal structure of universal stress protein from Nitrosomonas europaea
Chruszcz, M., Evdokimova, E., Cymborowski, M., Kagan, O., Savchenko, A., Edwards, A., Joachimiak, A., Minor, W., Midwest Center for Structural Genomics (MCSG)
2007-04-05. Annotation